Hier kan U informatie opvragen over instrumenten aan de hand van een vrij in te vullen zoekterm. Daarbij is het niet noodzakelijk de volledige zoekterm in te geven, bij opgave van een gedeelte ervan zal het systeem automatisch alle combinaties zoeken die beantwoorden aan de opgegeven letterkarakters.
Booleaanse operaties (x EN y, x OF y) worden niet aanvaard.

De bekomen resultaten kan U sorteren door op de op- of neerwaartse pijltjes in de desbetreffende kolom te klikken.

De informatie over een instrument, indien die beschikbaar is, bekomt U door op de inlandse naam van het betreffende instrument te klikken.