DEKKMMA - Digitalisatie van het Etnomusicologisch Klankarchief van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Aanvang van het project: 1 oktober 2003

Klankarchief

Het klankarchief van de Dienst Etnomusicologie in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika te Tervuren (België) bevat een collectie klankopnamen van traditionele muziek uit Centraal-Afrika met de nadruk op Congo en Rwanda. Het beslaat in totaal 3000 uren muziekopnamen waarvan de oudste teruggaan tot 1910 (wassen rollen opgenomen door HUTEREAU in Uele-Congo).

Het archief omvat verschillende geluidsdragers (Edisoncilinders, Sonofildraad, audiocassettes, magneetband, fonoplaten, CDís …) en daaraan gekoppeld metadata (steekkaartensysteem) en contextuele informatie (fotoís, film, video, bibliotheek en documenten van allerlei aard).

De collectie werd samengesteld tijdens en na de koloniale periode van het Koninkrijk BelgiŽ in Centraal-Afrika. Zij is en blijft voor een aanzienlijk deel het muzikale geheugen van Centraal-Afrika en naar omvang, documentatie en muzikale kwaliteit is zij zonder enige twijfel wereldwijd het belangrijkste klankarchief voor deze regio.

Projectbeschrijving

Opdracht

Het meest dringende objectief van het project is de strijd tegen de beschadiging van een aantal oude opnamen. Maar ook alle audio bestanden van deze delicate geluidsdragers moeten gedigitaliseerd worden evenals alle metadata, verbonden met deze audiobestanden, om de toegang tot de informatie op een gemakkelijkere manier te kunnen realiseren. Wat betreft de contextuele informatie kan men stellen dat ook hier een gedeelte moet gedigitaliseerd worden terwijl een ander deel een meer uitgewerkte beschrijving vereist. Teneinde het archief open te stellen voor een breder publiek zijn databankfacilitieiten en internettoegang noodzakelijk. Van belang hierbij is dat deze databankfacilitieiten en de internettoegang geÔntegreerd worden in de globale ICT-strategie van het Museum. Dit is de grootste uitdaging en tegelijk het vernieuwende aspect van dit project. Een vrije toegang tot deze belangrijke verzameling zal de interesse opwekken van onderzoekers, zodat de studie en het respect voor een rijke culturele traditie, die momenteel wordt bedreigd door lokale oorlogen, kan voortgezet en gepromoot worden. Wij hebben dan ook de morele plicht om te voorzien in de best mogelijke voorwaarden voor een duurzame en veilige bewaring, documentatie en beschikbaarheid van een dusdanig belangrijke collectie.

Doelstellingen

De doelstellingen van het project zijn:

Promotoren

Financiering

Federaal Wetenschapsbeleid
Diensten van de Eerste Minister : Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid)
Meerjarig Ondersteuningsprogramma voor de uitbouw van de Informatiemaatschappij