72 recordings found
 1  2  3  4      
 tape nr       title       country       region       people       function       fragment     
 MR.1959.11.5-A1      Mauritania      Maure   love song   N.A. 
 MR.1959.12.1-B1a   Seïni kar   Mauritania      Maure   love song   N.A. 
 MR.1959.22.1-1-A1   Seini Kar: chor tnait   Mauritania   Tagant et Hodh      praise song   N.A. 
 MR.1959.22.1-1-A2   Faghou tenedjouga: Tjanif   Mauritania   Tagant et Hodh      war song   N.A. 
 MR.1959.22.1-1-A3   Faghou tenedjouga: Tjanif (suite)   Mauritania   Tagant et Hodh      war song   N.A. 
 MR.1959.22.1-1-A4   Tehrar faghou: chor cheibani   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-1-B1   Lebiadh: mondjalla, deiyet deyitein (chor)   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-1-B2   Lekhal   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-1-B3   Beigi: mutekareb   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-1-B4   Suite du précédent beigi   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-A1   Kar tzerghif, mekke moussa   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-A2   Akhebtounne tnait   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-A3   Seini Kar: chor Memou jem   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-A4   Faghou srouzi: array srouza, tehrar seini bambara, chor dhlal   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-B1   Lekhal niaoula ghana goufa (chor)   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1959.22.1-2-B2   Lebiadh djeinna   Mauritania   Tagant et Hodh         N.A. 
 MR.1961.1.2-A2   Tarr   Mauritania         funeral   N.A. 
 MR.1968.24.10-A1   SËINI KARR   Mauritania   Hodh oriental   Maure      N.A. 
 MR.1968.24.10-A2   Vagho   Mauritania      Maure      N.A. 
 MR.1968.24.10-B1   Vagho Arraïsruz   Mauritania      Maure      N.A. 
 1  2  3  4